HEA

Schaltplan Service manuals schematic diagram Rider
Year Type HEA Ref. Tubecomplement
45+ ASK48 10LN119 EF42, 2*ECH21, EBL21 + Zerhacker
45+ ASK50 10LN120 6BA6, 6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5, 6X4
45+ ASK51 10LN121 EF80, ECH42, 2*EAF42, EL41, EZ40
45+ ASKD52 10LN122 ECH21, 6BA6, 6AT6, 6AQ5
45+ ASM10/48 10LN123 3*ECH21, EBL21, EZ3/6X5/EZ2
45+ ASM50 10LN124 ECH42, 2*EAF42, EL41
45+ ASMB50 10LN125 ECH42, 2*EAF42, EL41, ECH42, 2*EL41, 2*EZ40
45+ ASMB51 10LN126 ECH42, 2*EAF42, EL41, ECH42, 2*EL41, 2*EZ40
45+ Gipsy 10LN127 1R5, 1T4, 1S5, 3S4
45+ Gipsy 51 10LN128 1R5, 2*1T4, 1S5, 3S4
45+ Gipsy 52 10LN129 1R5, 1T4, 1S5, 3S4


Letzte Aktualisierung 25.08.2011home
Durch Walter Groer
E-Mail: walter.groer@arcor.de