Dynacord

Schaltplan Service manual schematic diagram
Year Type  Dynacord Ref. Tubes
82025 schema 2p transistors
5010E Bed. 6p
87 ADD-drive 24p
63 Bassking sch 2*ECC83, 2*EL34
Bass-King T sch+bed 4*BC147B, ECC81, 2*EL34
DA 15/N, 15 W Kofferverstärker La50 2*ECC83, PCF82, 2*EL84, EZ12
DA 15/N, 15 W Kofferverstärker schema 2*ECC83, PCF82, 2*EL84, EZ81
DA 15/V, 15 W Kofferverstärker La50 2*ECC83, PCF82, 2*EL84, EZ12
DA 16V Bed+sch 3*ECC83, ECF80, 2*EL84, EZ81
62 DA20 La50 3*ECC83, ECF80, 2*EL84, EZ81
disc-O-fan  SME700  Stereo Mischpult  orig.man8p transistors
84 DRP16 Digital Reverb 26p IC
E51 Echo-Hallgerät 8p 4*ECC83, EM84, ECC82
73 Echocord Mini 12p/serviceman transistors
Echocord S 61 sc+Bed. 5*ECC83, ECC82, EM84
Echocord S 62 schema 2p 5*ECC83, ECC82, EM84
Echocord S 62a schema 2p 5*ECC83, ECC82, EM84
Echocord S 76 sch2p
60 Echocord Super sch + Bed 4*ECC83, ECC82, EM84
62 Echocord Super 62 sc+2pBed 5*ECC83, ECC82, EM84
64 Echocord Super 65 sc+8pBed 5*ECC83, ECC82, EM84
Echocord Super 75 sc+10pBed
63 Echoking  109 - 102 Bed +sch 2*ECC83, ECC82
64 ECS65 - 275 La50 5*ECC83, ECC82
64 ECS65 - 275/100 La50 5*ECC83, ECC82
62/63 Eminent   (125-20.001) sch+6Bed. 5*ECC83, 2*EL34, EM84, GZ34
64 Eminent   (225-102) sch+6Bed. 5*ECC83, 2*EL34, EM84, GZ34
66 Eminent  I La50+Bed 5*ECC808, 2*ECC83, ECC81, 2*EL34
Eminent  I T sch transistor pre-amp + ECC81, 2*EL34
66 Eminent  II La50 5*ECC808, 2*ECC83, ECC81, 2*EL34
72 Eminent  II T schema+ Bed. transistor pre-amp + ECC81, 2*EL34
75 Eminent 200 mit Echo 100A 4p transistors
83 EQ210 / EQ270 Equalizer 32p IC
62 Excellent schl 4*ECC83, ECF83, EL84, 2*EL34, EM84, STV504/0,1
Exquisit sch 4*ECC83, 2*EL34, EM84, GZ34
70 Gigant La50 div. Transistors, 2*ECC81, 4*EL34
72 Hifi Favorit I T + II sch+ Bed.10p transistor pre-amp + ECC81, 2*EL34
60 Hifiking sch 4*EF86, 3*ECC83, 2*EL34, EM84, 4*EZ81
61 Jazz sch 2*ECC83, 2*EL84,EZ81
K1 La50 EF11, ECF11, 2*EL12/375, 2* A/EZ12
63 King Verstärker 108-102 sch 5*ECC83, 2*EL34
KV10 /10W Kofferverstärker La50 ECC83, 2*ECL82, EZ80
KV100 La50
KV10n La50 2*ECF12, EL12, AZ11
KV12 sch ECC83, 2*ECL82
KV15 La50 2*UCF12, 2*UL41, UY11
KV6 La50 ECC83, EL84, AZ41
LE100 Endstufe 100W La50 ECC83, 2* EL156, EM71
LS8 Endverstärker La50 4*ECL82
83 LV100 / LV200 Leistungsverstärker 20Bed+sch transistors
84 MC12/2 MC16/2 Mixing Console 22p IC
Miga 16, 15W Verstärker La50 2*ECC83, 2*EL84, EZ81
MV10/M / D; 10 W Mischverstärker La50 ECF12, EL12, AZ11
75 MV100 Mischverstärker 100W sch+26Bed transistors+IC
59 MV120 Mischverstärker Var.1 sch 3*EF86, 3*ECC83, 4*EL156, EM84, 6*EZ81
60-65 MV120 Mischverstärker Var.2 sch+6Bed. 3*EF86, ECC83, ECF83, ECC81, 4*EL34, EM84, 2*GZ34, EZ81
57 MV15 La50 ECC83, EF86, ECC83, 2*EL84, EZ80
63 MV17 La50 ECC808, 2*ECC83, 2*EL84
MV2 La50 ECC40, EF40, ECC40, 2*EL12/375, EZ12
78 MV25 Mischverstärker 7Bed+sch transistors
57 MV28 Mischverstärker 2p 3*ECC83, EL12, EZ81
MV30/32 Mischverstärker 30 W La50 ECC83, EF86, ECC83, 2*EL12, EM71, EZ12
75 MV42T / MV82T Mischverstärker 20p transistors
62 MV46  (126-101) La50 4*ECC83, EM84, 2*EL34, GZ34
55? MV50 Mischverstärker 50W la5 4*EF86, EM72, ECC83, 2*EL34, AZ41
75 MV50 Mischverstärker 50W sch+26Bed transistors+IC
91 PCA2544 Power Amp 34p transistors
Reference 600 24p 6*ECC83, 2*EL34, IC:RC4558P
Rex sch 4*ECC83, ECC81, 2*EL34
84 SM3020 26Bed no schema
SME700  Stereo Mischpult disc-O-fan orig.man8p transistors
59 ST12 La50 2*ECC83, 2*EF80, 2*EC92, 4*EL84, AZ?
75 SV100 Steuerverstärker sch+22pBed
SV17, 15B Verstärker La50 2*ECC83, 2*EL84, EZ81
67 Twen sch 2*ECC83, 2*6V6, EZ81
UKV30 La50 ECC40, EF40, ECC40, 2*EL12/375, EZ12
60 UV2 UKW Vorsatz 2p ECC85, 3*EF94, EAA91
WV10 La50 ECF12, EL12, AZ11


Letzte Aktualisierung 22.08.2011 
home
E-Mail: walter.groer@arcor.de